blank
bla nk
blank

Y Gystadleuaeth!

Clap creadigol i enillwyr cart?n yn Neuadd Dewi Sant
Cynhaliwyd y digwyddiad codi arian cyntaf er budd prosiect diweddaraf Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd ar ddydd Sul 25 Hydref. Fe fydd yr arian a godir o sioe gerdd Cwmni Theatr Ieuenctid Maldwyn yn mynd at sefydlu Ystafell Fyw Caerdydd, canolfan driniaeth ddyddiol, ddwyieithog am ddim fydd yn torri cylch dibyniaeth. Mewn amser, fe fydd y gwasanaeth yn cael ei ymestyn i bob prif dref ar draws Cymru.

Ar y noson hefyd cyhoeddwyd enillwyr cystadleuaeth cartwnau Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill.

Wedi ei rannu i mewn i dri gr?p o oedrannau gwahanol: o dan 11 oed, 11-18 oed a 18+, roedd y gystadleuaeth yn gyfle i blant a phobl ifanc rhoi diweddglo a sylwadau eu hunain i mewn i’r cartwnau. O syniadau gwreiddiol gan bobl ifanc yng Ngwaelod-y-garth ac Efail Isaf, y cartwnydd Cen Williams gynlluniodd pedwar math gwahanol o gartwnau, yn dangos nifer o senarios gwag ‘beth ddigwyddodd nesaf’, yn cynnwys effeithiau gormod o alcohol a chyffuriau eraill. Fe fydd cyfle i weld y cartwnau ar wefan y Cyngor www.cyngorcymru.org.uk/cystadleuaeth.html

Enillwyr y gystadleuaeth (a’u gwobrau) wrth ddangos talent greadigol a digon o ddychymyg oedd:

Plant o dan 11
Llio (o dan 11) Chwilog, Pwllheli – Mynediad am ddim i Bortmeirion i 2 oedolyn a 3 o blant
Competiotion winner


Carys Davies Jones (o dan 11) Yr Eglwys Newydd, Caerdydd – beic newydd
Competiotion winner

Pobol ifanc rhwng 11-18
Erin Davies (11-18) Pen Y Maes, Fflint
– beic newydd
Competition


Megan Louisa Davies (11-18) Pontarddulais
- 2 docyn i weld y sioe ‘Never Forget’ yng Nghanolfan Mileniwm Cymru
Competition

Connor J Watkins (11-18) Abertawe –
penwythnos i 2 i Ganolfan yr Urdd, Caerdydd
Competition

Dros 18
Emyr Morris-Jones, (18+) Tregarth, Bangor
- 2 docyn i weld gem rygbi rhyngwladol Cymru V Argentina
Competition

Emyr Morris-Jones (18+) Tregarth, Bangor - 2 docyn dwyffordd o’r Gogledd i’r De neu o Dde i Ogledd Cymru
Competition

Erith Davies (18+) Yr Eglwys Newydd, Caerdydd – Pryd o fwyd i 2 yn adeilad Llywodraeth Cynulliad Cymru
Competition

Dywedodd Wynford Ellis Owen, prif weithredwr Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill, “Llongyfarchiadau i enillwyr y gystadleuaeth cart?n. Roedd hi’n wych gweld gymaint o ymgeiswyr ac mae’n galonogol iawn darllen y sylwadau positif a doniol. Wrth gwrs, nid jôc yw taclo materion dibyniaeth pobl ifanc Cymru ar alcohol a chyffuriau eraill ond rwy’n hyderus y gallwn helpu’r bobl ifanc hynny i wneud y dewisiadau cywir mewn bywyd wrth eu haddysgu am beryglon dibyniaeth. “




blank
Click here to download information on our Second Rtreat
Click here for our daily Blog
--------------------------------
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------
Ie
Na
Ddim yn siwr
Ddim yn becso
mainimage

   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo